Nyheter  Torsdag 24. september 2020

Temakveld om forholdet mellom styre og dirigent

Akershus sangerforum inviterer til Temakveld, forholdet mellom styre og dirigent.

Sangere på konsert

Tirsdag 20. oktober kl. 18.30 – 20.00 - Temakvelden vil bli holdt på Zoom.

Målgruppen er styremedlemmer i kor.

Påmelding innen mandag 12. oktober – E-post: akershus@musikk.no . Vi trenger navn, e-postadresse og korets navn, eller fyll ut skjemaet, klikk her.

Ansvarsfordeling mellom styre og dirigent
Kontrakter, arbeidsbeskrivelser, betaling for tjenester.
Fordeler og ulemper med å kjøpe tjenester av en dirigent, sammenlignet med å ansette en dirigent.
Snakke om de formelle sider ved å engasjere en dirigent.
Spesielle forhold nå i koronatiden.
Hvordan får vi søkere til dirigentstillinger, når koret trenger ny dirigent.
God anledning til å stille spørsmål.

Instruktør er Kjetil Aamann som selv er dirigent- jobbet både som næringsdrivende og tilsatt dirigent gjennom 35 år. Jobber nå i en kororganisasjon.