Nyheter  Mandag 6. april 2020

Temakurs for dirigenter - Ortodoks kirkemusikk

På vegne av Koralliansen inviterer vi til temakurs i slavisk ortodoks kirkemusikk 24.-25. oktober 2020

EFFECTS

Ortodoks kirkemusikk er mye mer enn Rahmaninov og Kedrov. I mange europeiske land brukes gammelslavisk som liturgisk språk. På dette kurset vil du få innblikk i hvordan du kan arbeide med dette rike repertoaret i koret du dirigerer. Du vil også bli bedre kjent med en del av tekstene som brukes i ortodoks liturgi.

Pris: 800
Sted: Oslo - kurssted vil vi komme tilbake til
Tid: 24.-25. oktober 2020

Mere informasjon om kurset, instruktør og påmelding vil komme senere.