Nyheter  Mandag 6. april 2020

Temakurs for dirigenter - Ortodoks kirkemusikk

På vegne av Koralliansen inviterer vi til temakurs i slavisk ortodoks kirkemusikk - Utsatt inntil videre

EFFECTS

Ortodoks kirkemusikk er mye mer enn Rahmaninov og Kedrov. I mange europeiske land brukes gammelslavisk som liturgisk språk. På dette kurset vil du få innblikk i hvordan du kan arbeide med dette rike repertoaret i koret du dirigerer. Du vil også bli bedre kjent med en del av tekstene som brukes i ortodoks liturgi.

Pris: 800
Sted: Oslo - kurssted vil vi komme tilbake til
Tid: Utsatt inntil videre

Mere informasjon om kurset, instruktør og påmelding vil komme senere.