Nyheter  Onsdag 3. november 2021

Spørreundersøkelse til korene våre

Vi vil gjerne tilby medlemskortene våre det de ønsker og har behov for av kurstilbud, og inviterer derfor til denne spørreundersøkelsen. Den tar ikke lang tid å svare på, og gir oss mulighet til å skreddersy tilbudet framover!

1. I hvor stor grad betyr den musikalske og klanglige kvaliteten på framføringene til koret noe?
2. Hvis koret arrangerer kurs med eksterne instruktører, hvor viktig anses det at dirigenten deltar?
3. Hvis koret ønsker å bedre den musikalske og klanglige kvaliteten, hvilke satsningsområdet kunne være aktuelle?
Vil dere at vi skal arrangere stevner, festivaler og andre koraktiviteter?

Si gjerne noe om hvorfor hvis koret ikke er interessert i kurs, stevner eller andre aktiviteter. Ønsker dere faglig hjelp og oppfølging f.eks. mentor, coaching mm?