Nyheter  Tirsdag 31. august 2021

Organisasjonskurs - tema styrearbeid - AVLYST

Akershus sangerforum inviterer til kurs 23. september kl 18.30 - 20.30 - Kurset er fysisk, men kan også følges digitalt. Kurssted Kjeller, (Akershus musikkråd) Trondheimsveien 50e

Kontormote

Det er viktig for de som har tillitsverv i frivillige organisasjoner både å være bevisst på egen rolle i styret og hvordan styret bør samhandle for å skape framgang og utvikling i et lag / kor.

Denne kurskvelden vil inneholde både overordnede og praktiske elementer.

Kursinnhold
– Demokrati og styrets formelle ansvar
– Roller og ansvarsfordeling i styret
– Motivasjon for å ta tillitsverv
– Hvilke arbeidsoppgaver bør et kor løse
– Hva er et godt styremøte og hvordan jobber vi i styret?

Kursholder: Marit Sørlie, tidligere regionkonsulent for Voksenopplæringsforbundet Akershus

Påmelding innen 17. september