Nyheter  Onsdag 1. september 2021

Økonomikurs - "Hver krone teller" - AVLYST

Akershus sangerforum inviterer til økonomikurs torsdag 21. oktober kl 18.30-20.30 - Kurset er fysisk, men kan også følges digitalt. Kurssted Kjeller (Akershus musikkråd) Trondheimsveien 50e

Nye penger 20171115 121822

Målgruppen er leder og kasserer, men også aktuelt for styret i sin helhet.

Alle kor bør ha et styre som er orientert om den økonomiske driften og styrets ansvar for økonomistyring.

KURINNHOLD
MOMS refusjon – VO-tilskudd – Andre tilskuddsordninger
Økonomistyring og økonomisk drift
Årsoppgjør; driftsregnskap og eventuelle prosjektregnskap - Balanse - Budsjett og regnskapsrutiner; internkontroll –bilagshåndtering - Regnskapsrapportering
Økonomisk ansvar for styremedlemmer
Hvilket personlig økonomisk ansvar risikerer styremedlemmer i kor? – Når kan et styremedlem bli personlig ansvarlig?
Hva kan et kor bestemme/styret vedta i økonomiske saker?

Kursholder: Jon G. Olsen daglig leder i Akershus musikkråd

Påmelding innen 15. oktober