Nyheter  Onsdag 30. september 2020

Økonomikurs - "Hver krone teller"

Akershus sangerforum inviterer til økonomikurs på Zoom
torsdag 12. november kl. 19.00 – 20.30.

Nye penger 20171115 121508

Målgruppen er leder og kasserer, men også aktuelt for styret i sin helhet.

Alle kor bør ha et styre som er orientert om den økonomiske driften og styrets ansvar for økonomistyring.

Påmelding innen 5. november – E-post: akershus@musikk.no .Vi trenger navn, epostadresse og korets navn, eller fyll ut skjemaet, klikk her..

KURINNHOLD
Tilskuddsordninger
MOMS refusjon – VO-tilskudd – Andre tilskuddsordninger
Økonomistyring og økonomisk drift
Årsoppgjør; driftsregnskap og eventuelle prosjektregnskap – Balanse - Budsjett og regnskapsrutiner; internkontroll – bilagshåndtering - Regnskapsrapportering
Økonomisk ansvar for styremedlemmer
Hvilket personlig økonomisk ansvar risikerer styremedlemmer i kor? – Når kan et styremedlem bli personlig ansvarlig? – Hva kan et kor bestemme/styret vedta i økonomiske saker?

Kursholder: Jon G. Olsen daglig leder i Akershus musikkråd