Nyheter  Fredag 29. oktober 2021

MENN TIL KOR

Akershus sangerforum vil gjerne ha flere menn til å synge i kor, og gjør nå framstøt for en rekrutteringskampanje i regionen!

Menn til kor

MENN TIL KOR

Korbevegelsen i Norge, med 200 000 medlemmer, har hundreårige tradisjoner, og er fremdeles en viktig kulturbærer i lokalsamfunnene. Men kor-Norge stiller seg et stort og viktig spørsmål: Hvorfor er det blitt så stor overvekt av damer og så relativt få menn? Hvorfor har ikke menn oppdaget denne lagsporten? Hva er det som gjør at menn ikke ser at de kan få nye venner på én kveld – gjerne for resten av livet?

15 av korene i Akershus sangerforum danner kjernen i et samarbeid for å øke kor-interessen blant menn. Korene er både mannskor og blandede kor. Ambisjonen er at menn skal oppdage alle de gode aspektene ved å synge sammen med andre.

En pressemelding er distribuert til aviser og media i hele regionen. Fysiske og digitale plakater er utformet, tilpasset med navn og kontaktinformasjon for hvert av de samarbeidende korene. Plakatene henges opp og spres på sosiale medier av korene selv, i korets nærmiljøer.