Nyheter  Mandag 9. september 2019

Kurs i digital stemmeøving

Vi viser til tidligere informasjon om å arrangere kurs i bruk av Musescore og kan nå orientere om følgende datoer og kurssteder.

Asker/Bærum 12.09.2019 19.00 – 21.00 Sted: Høvik, Sonja Hennies vei 12, (Inngang A)
Romerike 18.09.2019 18.00 – 21.00 Sted: ASF’s lokaler på Kjeller (Trondheimsveien 50)
Follo (Ås) 24.09.2019 18.00 – 21.00 Sted: NB! En bekretelse på dato og sted kommer senere.

Vi ønsker å gi sangere et innblikk i hvordan den pågående og akselererende digitaliseringen i nesten alle deler av samfunnet vil påvirke frivilligheten, og hvilke muligheter dette kan gi korene.

Alle korene i Akershus Sangerforum er invitert, derfor har vi tatt høyde for at inntil 3 personer pr kor kan delta.

Kursinnhold:

● Hva er digitale noter

● De ulike formater og programmer

● Hvordan nedlaste/installere Musescore på PC/nettbrett/Smartphone

● Hvordan konvertere eksisterende papirnoter til nytt format

● Vise noen innøvingsteknikker på PC og Nettbrett.

● Den digitale notepermen

● Tips og råd for digitalt notearkiv

Kurs i Produksjon i Musescore.com blir holdt i ASF’s lokaler på Kjeller i oktober, endelig dato kommer senere. Egen invitasjon vil bli sendt ut med det første.

Vi ber korene om å gi beskjed om hvor personer fra hvert kor som ønsker å delta på dette kurset så fort som mulig.

Send påmelding til marianne.holm@musikk.no

Sangere med noter