Nyheter  Onsdag 18. mars 2020

Koralliansen

Som en følge av pandemien vil også mye av virksomheten som Koralliansen organiserer eller støtter bli avlyst eller utsatt. Her kan du også lese om uttalelser og anbefalinger fra Koralliansen.

Sammen med Koralliansen oppfordrer vi i Norsk sangerforum at koret har en god dialog med dirigenten for gjennomføringer av alternative øvelser.

Følg Koralliansen på deres hjemmeside her.