Nyheter  Torsdag 27. april 2023

Bli med på Kor der du e´

Lørdag 16.september gjentar vi suksessen med Pop-up konserter i det offentlige rom.

333001 FA 38 A9 4 F8 D BAD9 9 E645 B645 B7 C

Etter mange positive tilbakemeldinger fra fjorårets arrangement i anledning frivillighetens år vil vi nå gjenta arrangementet. Vi vil gjennomføre Pop-Up konserter i det offentlige rom og konserter ved sykehjem i medlemskorenes nærområder. Pop-up konsertene vil være konserter f.eks. på et kjøpesenter, bysentrum eller lignende.

I Stavanger vil vi i tillegg avslutte Pop-up sekvensen med liten konsert hvor korene som deltar synger for hverandre. Det hele avsluttes med et fellesnummer.

Alle medlemskor som ønsker det kan være med på arrangementet i Stavanger, også dere som har tilhørighet i andre kommuner. Dersom dere ønsker å delta i Stavanger i stedet for egen kommune må det opplyses tydelig i påmeldingen slik at vi får en god oversikt over antall kor det skal legges til rette for i Stavanger.

Ønsket er å fremme korsang i regionen, spre sangglede og vise frem medlemskorene våre!

Påmeldingsfrist 29.mai

Ønsker dere å synge på sykehjem?
Ønsker dere å være med på arrangementet i Stavanger?

Å delta på arrangementet i Stavanger innebærer: Pop-up konserter i Stavanger sentrum på Puber og kafeer

FRIVILLIG EKSTRA INFORMASJON/ ØNSKER FRA KORET:

Vi vil forsøke å imøtekomme ønsker så langt det lar seg gjøre slik at dette blir mest mulig fleksibelt og tilpasset det enkelte kors behov, men tar forbehold om at det ikke alltid vil kunne la seg gjøre.

Jeg godkjenner innsamling av personopplysninger:

Personopplysninger (GDPR): Ved påmelding må du oppgi navn og kontaktinformasjon. Personopplysninger vi får inn ved påmelding blir kun benyttet for å administrere markeringen av Frivillighetens år 2022. Vi oppbevarer informasjonen så lenge det er nødvendig for gjennomføring og rapportering av arrangementet.