Nyheter  Onsdag 22. april 2020

Nå får korene øve sammen igjen! Norsk musikkråds smittevernveileder er godkjent!

Helsedirektoratet har i dag godkjent Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser. Med to meters avstand og maks 30 sammen kan band, orkestre og alle andre musikklag igjen få spille sammen. Men øvingen må foregå innen visse rammer. Les mer under.

Endre Lohne Forbildeprisen Norsk Musikkrad 030317 0167 1