Nyheter  Torsdag 7. mai 2020

Dohrey.me Webinar

Akershus sangerforum iviterer til webinar på Zoom med verktøyet Dohrey.me tirsdag 12. mai kl 19.00 - 20.30

Dohrey me

Med dorhey.me kan sangerne øve på stemmene sine ved hjelp av mobiltelefon. Systemet analyserer det du synger og gir deg tilbakemeldinger om hvor nøyaktig du er både med hensyn til rytme og intonasjon. Hvis du synger en gal tone, for eksempel, vil du få beskjed om det, slik at du kan rette det opp. Det blir som å ha en musikklærer i lomma. Dorey.me brukes i kombinasjon med MuseScore som mange kor allerede er godt kjent med.

En typisk anvendelse av dohrey.me
er at dirigenten for koret kan sende oppgaver til grupper av sangere som så kan øve på hele sanger, eller vanskelige partier hver for seg. På webinaret får du en enkel innføring i hvordan dohrey.me fungerer, og beskrivelse av hvordan du kan bruke systemet i koret ditt.

Webinaret gjennomføres på Zoom, og i tillegg til å følge det på datamaskinen din, anbefaler vi at du har en mobiltelefon tilgjengelig underveis.

Trykk her for påmelding til Webinaret.