Nyheter  Torsdag 7. mars 2019

Årsmøte i Troms sangerforum 23. mars 2019

Lørdag 23. mars 2019 kl.11.00-14.00 avholder Troms sangerforum sitt årsmøte.

Tvibit

Møtet finner sted på Tvibit i Tromsø (Parkgata 29, 3. etasje).Alle medlemskor kan møte med to personer, hvorav en delegat og en observatør. Vi ber også om at dere foreslår nye tillitsvalgte til valgkomiteen, se vedlegg.Du finner kontaktinfo til valgkomiteen i vedlagte innkalling. Velkommen!Påmeldingsfrist og frist for å sende inn forslag til saker, settes til 10. mars.

MELD DEG PÅ ÅRSMØTET HER