Møre og Romsdal sangerforum
- korenes stemme i Møre og Romsdal