Korbrosjyra vår

Korbrosjyra fra Troms 2018

Fra tid til annen sliter kor med rekrutteringa, også våre medlemskor.

Troms sangerforum tok problemet på alvor, og lagde ei brosjyre der hvert medlemskor fikk presentere seg fra sin beste side.
Vi startet arbeidet i 2016, og ga ut brosjyra sommeren 2018. Pr 2019 er det noen endringer, bl.a. et nytt medlemskor.

Tanken var at korene fikk presentere seg fra sin beste side, med sin egenart, sitt repertoar, sin aktivitet osv.
Brosjyra ble sendt alle kor med ett til hvert kormedlem pluss 10-15 stk ekstra, samt til alle kulturkontor. Det kostet ikke korene noe.

Vi har erfart at korene har større pågang fra mulige korsangere, og kommunen er orientert.

Planen er å å trykke opp nytt ajourført opplag i 2020/2021, men brosjyren vil bli ajourført fortløpende på nett.