TESTSIDE: Digitalt kor

De fleste kor benytter i varierende grad forskjellige digitale tjenester og resssurser. Her har vi samlet nyttige råd, tips, veileder og erfaringer om hvordan koret kan bruke digitale ressurser både musikalsk og organisatorisk.

Landssangerstevne

Organiser koret digitalt

Man kan gjøre mye for å få en god digital organisering i koret. Her finner du gode tip om dokumentarkiv, bruk av Teams til styre- og komitemøter, gode epostrutiner og annet nyttig for å holde oversikt over korets digitale ressurser og systemer - og litt annet nyttig for administrasjon av koret.

Her kan du lese om årsmøter, styremøter ol Se hva Akershs sangerforum gjør, "digitalt kor" Og dette er knapp 3

Bruk data musikalsk

Bruk av mobiltelefoner, nettbrett og PCer kan også bidra til korets musikalske utvikling. Her har vi samlet en del råd, tips, videoer og andre digitale ressurser som koret kan dra nytte av for innøving, noteforståelse, valg av noter, intonasjon, oppvarmingsøveler, bruk av Zoom til digitale korøvelser og mye mer.

Norsk sangerfroums digitale univers Digitale øvelser i kor Oppvarmingsøvelser Gratis digitale noter Dette er knapp 4 Musescore