Agder

Medlemskorene våre i Agder har valg å ikke opprettholde et regionalt nettverk. Det er musikkrådene i regionen som bistår med lokale råd og veiledning.