Vestland

Medlemskorene våre i Hordaland og Sogn og Fjordane har valgt å ikke etablere et eget distriktsledd. Hordaland musikkråd bistår korene i regionen med råd og veiledning.