Tilskudd til voksenopplæring

Troms musikkråd gir gjennom Musikkens studieforbund tilskudd til voksenopplæring i musikk. Vi gir statsstøtte til organisert opplæring i for eksempel samspill, gruppeopplæring, instruksjon og spesielle opplæringstiltak.
På disse siden finner du de viktigste opplysningene om tilskuddsordningen og søknadsprosedyren for ordningen.

 

Søknadsprosedyren er som følger

  • Laget sender inn søknad innen 1. januar for vårsemesteret og 1. juli for høstsemesteret
  • Vi sender dere rapportskjema med frammøteliste(r) mot slutten av semesteret
  • Laget sender inn utfylt rapportskjema med frammøteliste(r) og repertoarliste innen 1. juli for vårsemesteret og 1. januar for høstsemesteret.
  • Musikkens studieforbund utbetaler tilskuddet til laget ca 1/2 år etter semesterslutt.

Søker må følge godkjent studieplan. Musikkens studieforbund har en rekke studieplaner for blant annet kor, korps, rock, visesang og instrumentopplæring. Opplæringen må gå over minimum 8 timer og ha minst 3 deltakere eller mer. Tiltaket må ha minst 3 deltakere som har fylt eller fyller 14 år eller mer (i løpet av kalenderåret).

Søknadsfrister er 1. januar for vårhalvåret og 1. juli for høsten.

Kontakt oss

TROMS SANGERFORUM

Parkgata 29, 9008 Tromsø
Kontoret: Anne Grete Seljebakk
Tlf: 900 14065

E-post: troms.sangerforum@musikk.no

Styreleder: Ivar Solberg
tlf  413 35291
E-post: ivaresolberg@gmail.com


VIS KONTAKTSKJEMA