Søk Frifond hvis koret har unge medlemmer!

Er 1/3 av medlemmene i koret under 26 år? Da kan dere også søke om Frifond-midler fra Norsk sangerforum!

Frifond er en støtteordning vedtatt av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunnet. 

Frifond skal inspirere og gi barn, ungdom og yngre voksne bedre mulighet til å drive de aktivitetene de selv ønsker, uavhengig av økonomi og geografi. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norsk musikkråd (NMR) og Norsk Teaterråd administrerer og forvalter støtteordningen på vegne av Kultur- og Kirkedepartementet.
En del av overskuddet fra de statlige spillene går derfor til å støtte lokale musikkgrupper og -prosjekter gjennom "Frifond musikk". Det er Norsk musikkråd som fordeler disse tilskuddene, og det gis støtte både til generell drift og prosjekter/tiltak. 

Kor som har en medlemsmasse hvor 1/3-del er under 26 år, søker direkte til Norsk sangerforum (NSF). Det er ingen fast søknadsfrist, men eget søknadsskjema. Ta kontakt med Norsk sangerforum, eller les mer på www.frifond.no

 

Kontakt oss

TROMS SANGERFORUM

Parkgata 29, 9008 Tromsø
Kontoret: Anne Grete Seljebakk
Tlf: 900 14065

E-post: troms.sangerforum@musikk.no

Styreleder: Ivar Solberg
tlf  413 35291
E-post: ivaresolberg@gmail.com


VIS KONTAKTSKJEMA