Aktivitetsmidler til kor

Alle kor kan, uavhengig av organisasjonstilhørighet, søke om statlige midler i form av tilskudd til lokal koraktivitet - "Aktivitetsmidler til kor". Det er Norges Korforbund som har fått forvaltningsansvaret for disse midlene, og et hovedkriterium er at aktiviteten (konserten) skjer i samarbeid med profesjonelle krefter.

Søknaden må sendes inn forskuddsvis, og det er to søknadsfrister i året.

Søknaden sendes Norges Korforbund, Nedre Vollgate 3, 0158 Oslo innen;

15. mars
15. september

Mer informasjon om ordingen, søknadskriterier, skjemaer, tildelinger osv. finner du her!

Kontakt oss

TROMS SANGERFORUM

Parkgata 29, 9008 Tromsø
Kontoret: Anne Grete Seljebakk
Tlf: 900 14065

E-post: troms.sangerforum@musikk.no

Styreleder: Ivar Solberg
tlf  413 35291
E-post: ivaresolberg@gmail.com


VIS KONTAKTSKJEMA