Tilskuddsordninger

Kontakt i første rekke musikkrådet i fylket ditt. Der får du vanligvis den beste hjelpen. Det er fylkesmusikkrådet som er Norsk sangerforums kontaktledd ute i landet, og de kjenner til det meste av det som rører seg i musikklivet i sitt område.

Kontakt oss

TROMS SANGERFORUM

Parkgata 29, 9008 Tromsø
Kontoret: Anne Grete Seljebakk
Tlf: 900 14065

E-post: troms.sangerforum@musikk.no

Styreleder: Ivar Solberg
tlf  413 35291
E-post: ivaresolberg@gmail.com


VIS KONTAKTSKJEMA