Årsmøte i Tromsø 23. mars 2019

Troms sangerforum kaller inn til ordinært årsmøte i Troms sangerforum lørdag 23.mars 2019.  Møtet finner sted i Tromsø.  Alle medlemskor kan møte med to, hvorav en delegat og en observatør.  Vi ber også om at dere foreslår nye tillitsvalgte til valgkomiteen, se vedlegg. Du finner kontaktinfo til valgkomiteen i vedlagte innkalling. 
Velkommen!

Påmeldingsfrist og frist for å sende inn forslag til saker, settes til 25. februar.

Årsmøte i Tromsø 22. april 2017

Troms sangerforum kaller inn til ordinært årsmøte i Troms sangerforum lørdag 22. april 2017.  Møtet finner sted i Tromsø i musikkonservatoriets lokaler i Krognessvegen 33.  Alle medlemskor kan møte med to, hvorav en delegat og en observatør.  Vi inviterer også til å melde inn nye tillitsvalgte til valgkomiteen. Du finner kontaktinfo til valgkomiteen i vedlagte innkalling. 
Velkommen!

Påmeldingsfristen er 24. mars.

Årsmøte 21. mars 2015

Vi kaller med dette inn til ordinært årsmøte i Troms sangerforum lørdag 21. mars 2015.  Møtet finner sted i Tromsø i våre lokaler i storgata 88, 3. etasje.  Vi beklager litt forsinket innkalling, men håper det ikke legger hindringer i veien for å delta. Les mer i vedlagte innkalling og meld deg på her på weben vår.

Påmeldingsfristen er 11. mars.

Troms sangerforum er et distriktsledd av Norsk sangerforum i Troms og dekker også Nordland. Hovedformålet er å være et serviceorgan for korene i regionen og være Norsk sangerforums representant i disse to fylkene.

Troms sangerforums formål er å:

  • være et interesseorgan for medlemskorene 
  • initiere aktiviteter av interesse for medlemskorene
  • søke om offentlig støtte til drift og aktiviteter
  • informere medlemskorene om aktuelle musikknyheter, støtteordninger mm.

Kontakt oss

TROMS SANGERFORUM

Parkgata 29, 9008 Tromsø
Kontoret: Anne Grete Seljebakk
Tlf: 900 14065

E-post: troms.sangerforum@musikk.no

Styreleder: Ivar Solberg
tlf  413 35291
E-post: ivaresolberg@gmail.com


VIS KONTAKTSKJEMA