TILSKUDD TIL (voksen)OPPLÆRING

11.09.2017 10:41 Skrevet av

Som medlem i Norsk sangerforum kan koret få voksenopplæringsstøtte gjennom Musikkens studieforbund. Støtten utgjør et kjærkomment økonomisk bidrag for kor og vokal-grupper som har systematisk opplæring.

Det gis støtte til organisert opplæring i for eksempel korsang for blandet kor, mannskor, damekor osv. Det gis også støtte til stemmeprøver, gruppeopplæring og spesielle opplæringstiltak (seminarer). Søker må følge godkjent studieplan.

Søknadsfrister er normalt 1. januar for vårhalvåret og 1. juli for høsten. Det søkes til musikkrådet i det fylket der koret hører hjemme.

Fra 2013 er det tatt i bruk et nytt elektronisk søknads- og rapporteringssystem, som gjør at man slipper å sende inn papirer som tidlere. Nå løses alt gjennom korets egen side i søknadssystemet. Fortsatt er det fylkesmusikkrådene som er korenes hovedkontakt når der gjelder voksenopplæruing, Ta kontakt med ditt fylkesmusikkråd for nærmere opplysninger. Der får du også god hjelp hvis du trenger det i forbindel med søknad og/eller rapportering.

Hent mer informasjon på hjemmesidene til Musikkens studieforbund her. Eller ta kontakt med sekretariatet for nærmere opplysninger.


Her presenterer vi de viktigste og mest aktuelle tilskuddsordningene for kor.

Hjelp til diverse søknader, råd om konsertarrangering og aktivitet

Kontakt i første rekke musikkrådet i fylket ditt. Der får du vanligvis den beste hjelpen. Det er fylkesmusikkrådet som er våre kontaktledd ute i landet, og de kjenner til det meste av det som rører seg i musikklivet i sitt område. I spesielle tilfeller kan du også kontakte oss sentralt så vil vi hjelpe deg som best vi kan.AKTIVITETSMIDLER TIL KOR

ALLE kor - uavhengig av organisasjonstilhørighet - kan søke om statlige midler i form av tilskudd til lokal koraktivitet - "Aktivitetsmidler til kor".

Det er to søknadsfrister i året, 15. mars og 15. september.

AKTIVITETSMIDLER TIL KOR - les hele sakenFRIFOND-TILSKUDD

1/3 av medlemmene under 26 år? Søk FRIFOND

Frifond er en støtteordning vedtatt av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunnet.

FRIFOND-TILSKUDD - les hele sakenMOMS-KOMPENSASJON

Medlemskorene får tilskudd ut fra brutto kostnader, uansett om dette er lønn, noter, reiser eller andre kostrnader. Send inn det reviderte regnskapet til oss så tar vi oss av hele søknaden for dere.

MOMS-KOMPENSASJON - les hele sakenGRASROT-ANDEL

Norsk Tipping lanserte i 2009 en ny mulighet for frivillige lag og organisasjoner til å tjene noen ekstra kroner til lagskassa - den såkalte Grasrotandelen.

GRASROT-ANDEL - les hele sakenSTIMULERINGSMIDLER

Norsk sangerforum kan gi stimuleringsmidler til våre distrikter. Dette er tilskudd til aktiviteter og tiltak som distriktene våre holder for medlemskorene.

STIMULERINGSMIDLER - les hele sakenØVRIGE ORDNINGER

Det finnes noen mer eller mindre tidsbegrensede og/eller prosjektbaserte tilskuddsordninger for det frivillige musikkliv. Her finner du en oversikt over de mest kjente;

ØVRIGE ORDNINGER - les hele saken


Lav medlemskontingent

Kontakt oss

Norsk sangerforum
Telefon: 63 81 53 65
E-post: sangerforum@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART