STIMULERINGSMIDLER

11.09.2017 10:42 Skrevet av

Norsk sangerforum kan gi stimuleringsmidler til våre distrikter. Dette er tilskudd til aktiviteter og tiltak som distriktene våre holder for medlemskorene.

Støtteordning til stimuleringstiltak i distriktsleddene

På landsmøtet i NSF 2010 ble det fremmet et forslag fra Troms sangerforum om å opprette en tilskuddsordning som skulle stimulere til tiltak/aktiviteter ute i distriktsleddene. Forslaget ble oversendt styret til oppfølging

I styremøte 11. februar 2011 ble søkekriterier vedtatt, og samme vår kunne tilskuddsordningen realiseres.

Det er to søknadsfrister i året - 15. april og 15. oktober. Søknaden må fremmes i forkant av arrangementet, og tilskuddet utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av innsendt rapport og regnskap.

Norsk sangerforum håper tilskuddsordningen vil bli en hyggelig inspirasjon til å sette igang ulike tilbud til korene rundt om i distriktene, og anmoder alle distriktsledd - gjerne i samarbeid med lokale kor - om å søke på ordningen!


Her presenterer vi de viktigste og mest aktuelle tilskuddsordningene for kor.

Hjelp til diverse søknader, råd om konsertarrangering og aktivitet

Kontakt i første rekke musikkrådet i fylket ditt. Der får du vanligvis den beste hjelpen. Det er fylkesmusikkrådet som er våre kontaktledd ute i landet, og de kjenner til det meste av det som rører seg i musikklivet i sitt område. I spesielle tilfeller kan du også kontakte oss sentralt så vil vi hjelpe deg som best vi kan.TILSKUDD TIL (voksen)OPPLÆRING

Som medlem i Norsk sangerforum kan koret få voksenopplæringsstøtte gjennom Musikkens studieforbund. Støtten utgjør et kjærkomment økonomisk bidrag for kor og vokal-grupper som har systematisk opplæring.

TILSKUDD TIL (voksen)OPPLÆRING - les hele sakenAKTIVITETSMIDLER TIL KOR

ALLE kor - uavhengig av organisasjonstilhørighet - kan søke om statlige midler i form av tilskudd til lokal koraktivitet - "Aktivitetsmidler til kor".

Det er to søknadsfrister i året, 15. mars og 15. september.

AKTIVITETSMIDLER TIL KOR - les hele sakenFRIFOND-TILSKUDD

1/3 av medlemmene under 26 år? Søk FRIFOND

Frifond er en støtteordning vedtatt av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunnet.

FRIFOND-TILSKUDD - les hele sakenMOMS-KOMPENSASJON

Medlemskorene får tilskudd ut fra brutto kostnader, uansett om dette er lønn, noter, reiser eller andre kostrnader. Send inn det reviderte regnskapet til oss så tar vi oss av hele søknaden for dere.

MOMS-KOMPENSASJON - les hele sakenGRASROT-ANDEL

Norsk Tipping lanserte i 2009 en ny mulighet for frivillige lag og organisasjoner til å tjene noen ekstra kroner til lagskassa - den såkalte Grasrotandelen.

GRASROT-ANDEL - les hele sakenØVRIGE ORDNINGER

Det finnes noen mer eller mindre tidsbegrensede og/eller prosjektbaserte tilskuddsordninger for det frivillige musikkliv. Her finner du en oversikt over de mest kjente;

ØVRIGE ORDNINGER - les hele saken


Lav medlemskontingent

Kontakt oss

Norsk sangerforum
Telefon: 63 81 53 65
E-post: sangerforum@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART