FRIFOND-TILSKUDD

25.01.2017 13:47 Skrevet av bandORG

1/3 av medlemmene under 26 år? Søk FRIFOND

Frifond er en støtteordning vedtatt av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunnet.

Frifond skal inspirere og gi barn, ungdom og yngre voksne bedre mulighet til å drive de aktivitetene de selv ønsker, uavhengig av økonomi og geografi. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norsk musikkråd (NMR) og Norsk Teaterråd administrerer og forvalter støtteordningen på vegne av Kultur- og Kirkedepartementet.

En del av overskuddet fra de statlige spillene går derfor til å støtte lokale musikkgrupper og -prosjekter gjennom "Frifond musikk". Det er Norsk musikkråd som fordeler disse tilskuddene, og det gis støtte både til generell drift og prosjekter/tiltak.

Kor som har en medlemsmasse hvor 1/3-del er under 26 år, mottar Frifond gjennom Norsk sangerforum (NSF). Det er ingen særskilt søknad - søknad om Frifond gjøres i forbindelse med årsrapportering. Ta kontakt med oss for mer informasjon, eller les mer på www.frifond.no


Her presenterer vi de viktigste og mest aktuelle tilskuddsordningene for kor.

Hjelp til diverse søknader, råd om konsertarrangering og aktivitet

Kontakt i første rekke musikkrådet i fylket ditt. Der får du vanligvis den beste hjelpen. Det er fylkesmusikkrådet som er våre kontaktledd ute i landet, og de kjenner til det meste av det som rører seg i musikklivet i sitt område. I spesielle tilfeller kan du også kontakte oss sentralt så vil vi hjelpe deg som best vi kan.TILSKUDD TIL (voksen)OPPLÆRING

Som medlem i Norsk sangerforum kan koret få voksenopplæringsstøtte gjennom Musikkens studieforbund. Støtten utgjør et kjærkomment økonomisk bidrag for kor og vokal-grupper som har systematisk opplæring.

TILSKUDD TIL (voksen)OPPLÆRING - les hele sakenAKTIVITETSMIDLER TIL KOR

ALLE kor - uavhengig av organisasjonstilhørighet - kan søke om statlige midler i form av tilskudd til lokal koraktivitet - "Aktivitetsmidler til kor".

Det er to søknadsfrister i året, 15. mars og 15. september.

AKTIVITETSMIDLER TIL KOR - les hele sakenMOMS-KOMPENSASJON

Medlemskorene får tilskudd ut fra brutto kostnader, uansett om dette er lønn, noter, reiser eller andre kostrnader. Send inn det reviderte regnskapet til oss så tar vi oss av hele søknaden for dere.

MOMS-KOMPENSASJON - les hele sakenGRASROT-ANDEL

Norsk Tipping lanserte i 2009 en ny mulighet for frivillige lag og organisasjoner til å tjene noen ekstra kroner til lagskassa - den såkalte Grasrotandelen.

GRASROT-ANDEL - les hele sakenSTIMULERINGSMIDLER

Norsk sangerforum kan gi stimuleringsmidler til våre distrikter. Dette er tilskudd til aktiviteter og tiltak som distriktene våre holder for medlemskorene.

STIMULERINGSMIDLER - les hele sakenØVRIGE ORDNINGER

Det finnes noen mer eller mindre tidsbegrensede og/eller prosjektbaserte tilskuddsordninger for det frivillige musikkliv. Her finner du en oversikt over de mest kjente;

ØVRIGE ORDNINGER - les hele saken


Lav medlemskontingent

Kontakt oss

Norsk sangerforum
Telefon: 63 81 53 65
E-post: sangerforum@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART