AKTIVITETSMIDLER TIL KOR

21.01.2019 14:02 Skrevet av

ALLE kor - uavhengig av organisasjonstilhørighet - kan søke om statlige midler i form av tilskudd til lokal koraktivitet - "Aktivitetsmidler til kor".

Det er to søknadsfrister i året, 15. mars og 15. september.

Det er Norges Korforbund som har fått forvaltningsansvaret for disse midlene, og et hovedkriterium er at aktiviteten (konserten) skjer i samarbeid med profesjonelle krefter.

Søknaden må sendes inn forskuddsvis, og det er to søknadsfrister i året. 

Mer informasjon om ordingen, søknadskriterier, skjemaer, tildelinger osv. finner du på https://aktivitetsmidler.no/


Her presenterer vi de viktigste og mest aktuelle tilskuddsordningene for kor.

Hjelp til diverse søknader, råd om konsertarrangering og aktivitet

Kontakt i første rekke musikkrådet i fylket ditt. Der får du vanligvis den beste hjelpen. Det er fylkesmusikkrådet som er våre kontaktledd ute i landet, og de kjenner til det meste av det som rører seg i musikklivet i sitt område. I spesielle tilfeller kan du også kontakte oss sentralt så vil vi hjelpe deg som best vi kan.TILSKUDD TIL (voksen)OPPLÆRING

Som medlem i Norsk sangerforum kan koret få voksenopplæringsstøtte gjennom Musikkens studieforbund. Støtten utgjør et kjærkomment økonomisk bidrag for kor og vokal-grupper som har systematisk opplæring.

TILSKUDD TIL (voksen)OPPLÆRING - les hele sakenFRIFOND-TILSKUDD

1/3 av medlemmene under 26 år? Søk FRIFOND

Frifond er en støtteordning vedtatt av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunnet.

FRIFOND-TILSKUDD - les hele sakenMOMS-KOMPENSASJON

Medlemskorene får tilskudd ut fra brutto kostnader, uansett om dette er lønn, noter, reiser eller andre kostrnader. Send inn det reviderte regnskapet til oss så tar vi oss av hele søknaden for dere.

MOMS-KOMPENSASJON - les hele sakenGRASROT-ANDEL

Norsk Tipping lanserte i 2009 en ny mulighet for frivillige lag og organisasjoner til å tjene noen ekstra kroner til lagskassa - den såkalte Grasrotandelen.

GRASROT-ANDEL - les hele sakenSTIMULERINGSMIDLER

Norsk sangerforum kan gi stimuleringsmidler til våre distrikter. Dette er tilskudd til aktiviteter og tiltak som distriktene våre holder for medlemskorene.

STIMULERINGSMIDLER - les hele sakenØVRIGE ORDNINGER

Det finnes noen mer eller mindre tidsbegrensede og/eller prosjektbaserte tilskuddsordninger for det frivillige musikkliv. Her finner du en oversikt over de mest kjente;

ØVRIGE ORDNINGER - les hele saken


Lav medlemskontingent

Kontakt oss

Norsk sangerforum
Telefon: 63 81 53 65
E-post: sangerforum@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART