Styret for Norsk sangerforum


Leder:             Petter Spæren (Østfold)

Nestleder:       Jon G. Reinholdt (Akershus)

Styremedlem: Wenche Majorsæter (Akershus)

Styremedlem: Mona Martinsen (Rogaland)  

Styremedlem: Mats Roar Sakshaug (Troms)

1. vara:          Else Marie Outzen (Møre og Romsdal)

2. vara:          Arild Bakke Hansen (Buskerud)

Lav medlemskontingent

Kontakt oss

Norsk sangerforum
Telefon: 63 81 53 65
E-post: sangerforum@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART