Styret for Norsk sangerforum 2012-2014


Leder:             Jon G. Reinholdt (Akershus) 91 71 09 73 jongrein@gmail.com

Nestleder:       Mona Martinsen (Rogaland) 48 00 02 82 monamartins@hotmail.com

Styremedlem: Wenche Majorsæter (Akershus) 41 90 43 80 wenchemajor@gmail.com

Styremedlem: Arild Bakke Hansen (Buskerud) 91 39 61 06  arildbkkhnsn@gmail.com 

Styremedlem: Petter Spæren (Østfold) 47 27 94 97  petter.sparen@gmail.com

1. vara:          Else Marie Outzen (Møre og Romsdal) 90 99 55 54 else.outzen@musikk.no

2. vara:          Mari Garmo Nilsson (Rogaland) 45 48 93 94 mari.garmo.nilsson@gmail.com

Lav medlemskontingent

Kontakt oss

Norsk sangerforum
Telefon: 63 81 53 65
E-post: sangerforum@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART