Temakurs i rytmisk korledelse!

22.09.2018 23:25 Skrevet av

Østfold sangerforum har fått støtte av Koralliansen til gjennomføring av kurs i rytmisk korledelse., og vi har fått en kapasitet på området til å lede kurshelga; Thue Thesbjerg fra Danmark. Nå er vi i gang!

Rytmisk korledelse

Seminar med Thue Thesbjerg (DK)

Dato: 22. - 23. september kl. 10:00 – 16:00

 

I løpet av seminaret får dirgentene et mer bevisst på forhold til de verktøyene de har for hånden når de arbeider med rytmisk korsang. 

De er godt i gang med å se på hvilke didaktiske metodiske betraktninger man med fordel kan gjøre seg i møtet med rytmiske korsatser. (Hva skal vi synge og hvorfor skal vi synge denne sangen? Hvordan skal vi arbeide med sangen?)

I seminaret blir det lagt spesiell vekt på:

 

Men de møter også emner som:

Thue Thesbjerg arbeider med Citadell Musdica, et lokalt kor og deltakerne dirigerer etter tur.Thue gir tilbakemelding og råd til det du gjør. Herlig første dag av seminaret. 

 


Dirigenkurs 2

Østfold sangerforum knaller til med dirigentkurs 2 for egen regning. Dette kurset går samtidig med og på samme sted som kurs 1.

Dirigenkurs 2 - les hele sakenDirigentkurs 1

Koralliansen med Østfold sangerfoum som teknisk arrangør kjører i gang med et nytt dirigentkurs. Kursholder er Ingrid Danbolt. Vi gjør også oppmerksom på at dirigentkurrs 2 går samtidig og på samme sted. Her blir det dirigentmiljø!

Dirigentkurs 1 - les hele sakenDirigentopplæring! Modul 2 er nå avsluttet!

Koralliansen og Norsk sangerforum med Østfold sangerforum som teknisk arrangør ønsket fredag 7. september kursdeltakerne velkommen. Modulen har seks påmeldte, (en måtte melde avbud i siste liten) under kyndig ledelse av Nina T. Karlsen! Fremtidens dirigenter i koret ditt? En av dem har allerede fått vikarstilling i et Fredrikstad-kor. Andre kurshelg ble avsluttet 18. november med fornøyde deltakere.

Dirigentopplæring! Modul 2 er nå avsluttet! - les hele saken2018 - Nok et spennende år for kor i Norge og Østfold. Fokus på dirigentutdanning!

Koralliansen, Kulturalliansen, dirigentutvikling, akustikk og gode øvingsrom. Dette er områder som står sentralt i Norsk sangerforum og dermed også Østfold sangerforum

2018 - Nok et spennende år for kor i Norge og Østfold. Fokus på dirigentutdanning! - les hele sakenAktivitetskalender - Dette har vi arbeidet med.

I Østfold sangerforum arbeider vi aktivt for å strekke oss etter de målene vedtektene våre setter. Vi skal være nettverk for korene,  få i gang aktiviteter av interesse for medlemskorene, søke om fylkeskommunal støtte til drift og aktiviteter, og være et interesseorgan for medlemskorene. Her kan du lese om arbeidet, gjøremål og aktiviter fra 2014 og til i dag. Hilsen Petter Spæren, leder i Østfold sangerforum.

Aktivitetskalender - Dette har vi arbeidet med. - les hele saken


Kontakt oss

Østfold sangerforum
ostfold.sangerforum@musikk.no


Leder: Kari Spæren, 47279496
St. Croixg 25, 1607  FREDRIKSTAD
E-post: k.sand@icloud.com