Dirigentopplæring! Modul 2 er nå avsluttet!

04.12.2018 17:34 Skrevet av

Koralliansen og Norsk sangerforum med Østfold sangerforum som teknisk arrangør ønsket fredag 7. september kursdeltakerne velkommen. Modulen har seks påmeldte, (en måtte melde avbud i siste liten) under kyndig ledelse av Nina T. Karlsen! Fremtidens dirigenter i koret ditt? En av dem har allerede fått vikarstilling i et Fredrikstad-kor. Andre kurshelg ble avsluttet 18. november med fornøyde deltakere.

Dato:  7.- 9. september og 16. – 18. november 2018

Klokkeslett:   Fredager         kl. 18:00 – 21:00

                      Lørdager         kl. 10:00 -  16:30

                      Søndager        kl. 10:00 – 16:30

Sted:              Tindlund ungdomsskole. 
                      Myrstadveien 2, 1718 Greåker

Deltakeravgift:  Kr. 1.800.- for 2 helger og veiledning
                          mellom treffene.

Påmelding innen
15. juni.: 
Kari Spæren Sand  e-post: kasp-sa@online.no

                Bindende påmelding inneholder navn, adresse,                

                fødselsdato, e-postadresse og kortilhørighet.

Uttalelser fra tidligere kursdeltakere

-       Nina T Karlsen gav meg tydelige tilbakemeldinger som var passelige for meg på mitt nivå. Hun gav meg oppgaver å jobbe med som jeg synes har kommet koret mitt til gode.  Ingrid Bugge

-       Jeg opplevde at instruktør Nina Karlsen ga meg konstruktive og nyttige tilbakemeldinger som har gjort meg til en bedre dirigent. Problemstillinger ble diskutert og gode og konkrete tips ble gitt. Helene Haarr

-       Jeg opplever Nina Karlsen som en dyktig kursleder. Hun er faglig solid og tar hensyn til individuelle behov og potensiale hos deltagerne. Stine Camilla Blichfeldt Ærø

 

Koralliansen

Bakgrunn

Korsang er en av de kulturaktivitetene som flest nordmenn driver med. Vi har grunn til å tro at over 100 000 nordmenn synger i kor. 66 000 av disse er medlemmer av en av organisasjonene i Koralliansen. Koralliansen er et samarbeidsforum bestående av kororganisasjonene Ung i Kor, Norges Korforbund, Norsk sangerforum, Norsk Sangerforbund, Ung kirkesang, Norges kirkesangforbund og dirigentorganisasjonen Foreningen norske kordirigenter (FONOKO).

Behov for et dirigentløft

I vår daglige dialog med dirigenter og kor ser vi betydningen av dirigentens kompetanse og erfaring. Gode dirigenter sikrer bl.a. kvaliteten på prøvene og øker rekrutteringen til korene.

Vi ser ofte at mangel på dirigent fører til at et kor blir nedlagt, spesielt utenfor de store byene hvor det ikke er så mange kvalifiserte dirigenter. Vi mener derfor at en satsing på bedre og flere dirigenter er det beste tiltaket for å styrke bredden i norsk korliv. Dette er også et tiltak som har positive synergieffekter: For hver kordirigent man øker kompetansen til, får alle sangere i koret et bedre kulturtilbud.

Modulbasert dirigentopplæring

Koralliansen ønsker å etablere et modulbasert opplæringsprogram der dirigenter som ikke har musikkutdanning på universitets- eller høgskolenivå kan styrke sin kompetanse innenfor kordireksjon.

I første omgang ser vi behov for å utvikle to moduler for kordireksjon som bygger på hverandre. I tillegg er det aktuelt med en modul som er mer tilpasset musikksjanger og type kor.

Samarbeidet i Koralliansen sikrer at modulene tilbys i alle landsdeler. Uavhengig av organisasjonstilhørighet skal du ha mulighet til å delta på et kurs i din region.

Koralliansens mål med modulbasert opplæring er å opparbeide en “dirigentstab” slik at alle kor har tilgang på kvalifiserte dirigenter.

Modulbaserte kurs for kordirigenter

Formål

Kompetanse i dirigering er nødvendig for et kreativt og levende korliv. Kursene i dirigering skal legge grunnlag for ivaretakelse, videreutvikling og nyskapning av kormusikk lokalt, regionalt, nasjonalt og (internasjonalt).

Ved å legge vekt på individuelle og kollektive musikalske ferdigheter skal opplæringen bidra til å utvikle egenskaper som er viktige for personlig mestring, både i kormusikken og i andre sammenhenger. Gjennom møte med andre deltakere, skal opplæringen også gi mulighet for felles musikalske opplevelser og erfaringer.

Kunnskap i grunnleggende dirigering, sangteknikk og musikklære er en viktig forutsetning for korledelse. Kursene skal bidra til å sikre tilegnelsen av denne kunnskapen gjennom grunnopplæring i direksjon, repertoarkunnskap, ledelse, musikkteori og praktisk arbeid.

Fra teori til praksis

Den beste læringen er å selv overføre teori til praksis. Vi oppfordrer kursdeltakerne til å praktisere i tilhørende kor mellom samlingene. 

Studieplan for modul 2

Kursansvarlig: Nina T. Karlsen

Nina T. Karlsen (f. 1983) er utdannet dirigent, sanger, musikkpedagog og kirkemusiker ved Norges musikkhøgskole. Hun har studert hos blant andre Grete Pedersen, Tone Bianca Sparre Dahl og Mona Julsrud. Høsten 2010 fullførte hun sin mastergrad i dirigering med en eksamenskonsert med Det Norske Solistkor. Høsten 2012 tiltrådte hun som domkantor i Tønsberg med hovedansvaret for Tønsberg Domkor. Nina T. Karlsen har vært ansatt som dirigent og kunstnerisk leder for Kammerkoret Ensemble 96 siden høsten 2011, og høsten 2017 ga hun ut sin første plate med ensemblet som høstet en Grammy-nominasjon i kategorien Best Surround Sound Album. Karlsen er en ettertraktet seminarholder og gjestedirigent, ledet i 2017 modul 2 – kurs arrangert av Østfold sangerforum, er i 2018 instruktør på Sommerkorskolen i regi av Norges korforbund og er mentor for dirigenter i Oslo i regi av Koralliansen. .

 

Omfang og organisering

Antall timer: 40

Kurset kan organiseres over 2 samlinger/ helger, 16 timer x 2. I perioden mellom de to kurshelgen skal deltakerne filme en sekvens fra jobbing med koret sitt og sende dette til kursleder for veiledning og tilbakemelding.

Målgruppe

Kurset er for dirigenter som:

-  har gjennomført modul 1 eller tilsvarende.
-  er aktiv dirigent i et kor, eller har tilgang til et kor
-  har dirigentkurs fra tidligere
-  har en musikkutdanning, men som ikke er spesifikt rettet mot direksjon.

Dette er altså ikke et kurs for nybegynnere.

Krav til forkunnskaper

Innhold

Fokuset vil være fra teknikk til musikk, og også komme inn på tema som dirigentens rolle som leder.

Kurset vil inneholde følgende temaer:

Mål for kurset

Ved fullført kurs er det forventet at kursdeltakeren:

Arbeids- og undervisningsformer

Vurdering

Modulen avsluttes gjennom en praktisk prøve, helst med et øvingsensemble tilgjengelig.Kursdeltakerne får en individuell tilbakemelding i etterkant.

Aktuelt repertoar

Sanger i 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, skiftende taktarter, asymetriske og uregelmessige taktarter.

Eksempel på litteratur

”Kördirigering”                                                                                   Ericson/Ohlin/Spångberg

“Korkunst” –                                                                                      Tone Bianca Dahl

“Den lærende dirigenten (e-bok)”                                                     Thomas Caplin

“Körintonation : du skall icke sjunga falskt mot din nästa”               Per-Gunnar Alldahl

“Musikklære”                                                                                     Finn Benestad

“Sangteknikk i barne- og ungdomskoret”                                         Åshild Kyvik Bauge og

Randi Clausen Aarflot

“Opp og ned”                                                                                    Stefan Skiöld

Korsangere “Ta tonen”                                                                     Ingegerd Idar


Dirigenkurs 2

Østfold sangerforum knaller til med dirigentkurs 2 for egen regning. Dette kurset går samtidig med og på samme sted som kurs 1.

Dirigenkurs 2 - les hele sakenDirigentkurs 1

Koralliansen med Østfold sangerfoum som teknisk arrangør kjører i gang med et nytt dirigentkurs. Kursholder er Ingrid Danbolt. Vi gjør også oppmerksom på at dirigentkurrs 2 går samtidig og på samme sted. Her blir det dirigentmiljø!

Dirigentkurs 1 - les hele sakenTemakurs i rytmisk korledelse!

Østfold sangerforum har fått støtte av Koralliansen til gjennomføring av kurs i rytmisk korledelse., og vi har fått en kapasitet på området til å lede kurshelga; Thue Thesbjerg fra Danmark. Nå er vi i gang!

Temakurs i rytmisk korledelse! - les hele saken2018 - Nok et spennende år for kor i Norge og Østfold. Fokus på dirigentutdanning!

Koralliansen, Kulturalliansen, dirigentutvikling, akustikk og gode øvingsrom. Dette er områder som står sentralt i Norsk sangerforum og dermed også Østfold sangerforum

2018 - Nok et spennende år for kor i Norge og Østfold. Fokus på dirigentutdanning! - les hele sakenAktivitetskalender - Dette har vi arbeidet med.

I Østfold sangerforum arbeider vi aktivt for å strekke oss etter de målene vedtektene våre setter. Vi skal være nettverk for korene,  få i gang aktiviteter av interesse for medlemskorene, søke om fylkeskommunal støtte til drift og aktiviteter, og være et interesseorgan for medlemskorene. Her kan du lese om arbeidet, gjøremål og aktiviter fra 2014 og til i dag. Hilsen Petter Spæren, leder i Østfold sangerforum.

Aktivitetskalender - Dette har vi arbeidet med. - les hele saken


Kontakt oss

Østfold sangerforum
ostfold.sangerforum@musikk.no


Leder: Kari Spæren, 47279496
St. Croixg 25, 1607  FREDRIKSTAD
E-post: k.sand@icloud.com