Litt om Norsk sangerforum

Norsk sangerforum er en landsomfattende kororganisasjon for alle typer voksne kor og vokalgrupper. Vi har medlemmer over hele landet, fra de minste ensemblene (vokalkvartetter) til kor med over 100 medlemmer.
Enkeltpersoner kan også være medlem.

Vi legger stor vekt på å gi medlemskorene stor frihet til egne aktiviteter. Vi pålegger ikke korene spesielle vedtektsparagrafer, og oppfordrer korene til selv å igangsette fellesaktiviteter for de andre medlemskorene. Oversikter over de andre medlemskorene og andre aktuelle samarbeidspartnere kan dere få av oss, eller musikkrådet i fylket. 

Norsk sangerforums formålsparagraf lyder som følger;

NSF's formål er

  • å være en felles interesseorganisasjon og et felles nettverk for kor og vokalgrupper i Norge
  • å arbeide med musikkfaglige spørsmål, musikkopplæring og musikkformidling
  • på bredt plan å skape interesse og forståelse for korsangens kulturelle, sosiale og miljøskapende betydning
  • å være en samarbeidende organisasjon, og i første rekke samarbeide med andre musikkorganisasjoner og musikkmiljøer i Norge

Lav medlemskontingent

Kontakt oss

Norsk sangerforum
Telefon: 63 81 53 65
E-post: sangerforum@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART