Digitale stemmer var et kurstilbud i regi av Norsk sangerforum denne helga.

Vellykket dirigentkongress

19.01.2016 12:42 Skrevet av

Fredag 8. januar til søndag 10. januar inviterte organisajonene i Koralliansen til fem parallelle dirigentkurs i Stjørdal. Fredag 8. januar ble det også arrangert nasjonal konferanse om dirigentutvikling.

Fredagens konferanse samlet representanter fra utdanningsinstitusjoner og kororganisasjoner i tillegg til blant annet Kulturdepartementet, Norsk kulturskoleråd, Musikkens studieforbund, Kirkerådet og Norsk musikkråd. Konferansen ble ledet av tidligere kulturminister Anne Enger, og under oppsummeringen oppfordret hun Koralliansen til å opprette en nasjonal arbeidsgruppe for å stimulere til en samordnet dirigentutvikling.

Fredag kveld ankom kunnskapstørste dirigenter fra hele landet til det som skulle bli historiens største dirigentkongress. Fem parallelle kurs ble gjennomført i regi av Koralliansens samarbeidende organisasjoner. I tillegg til grunnleggende dirigentkurs på to nivåer, ble det avholdt kurs i barne- og ungdomskormetodikk og -stemmepleie, digitale hjelpemidler til innstudering av musikk, metodikk i amatørkor og repertoarkunnskap. Instruktører var hentet inn fra både inn- og utland.

Cantando musikkforlag og Norsk korsenter hadde noteutstillinger gjennom hele helga.

De organisasjonene som samarbeidet om konferansen og kurstilbudene var Norsk sangerforum, Norges kirkesangforbund, Norsk sangerforbund, Ung i Kor og Foreningen norske kordirigenter - FONOKO.


Økt driftstilskudd til de landsomfattende musikkorganisasjonene

Kulturandelen av Norsk Tipping AS sitt overskudd fra 2015 ble fordelt fredag 17. juni og tilskuddet til de landsomfattende musikkorganisasjonenes drift og aktiviteter ble tilgodesett med en økning på 2 millioner.
les mer...


Ny støtteordning for arrangering av musikkverk

NOPA har lenge sett behovet for en tilskuddsordning for arrangering av musikkverk. Styret har nå vedtatt at det skal innføres en slik ordning og første søknadsfrist er 1. juni.
les mer...


Norsk sangerforum gir deg en virtuell sangbok

Norsk sangerforum samarbeider med teknologiselskapet MuseScore om å utvikle hjelpemidler for sangere. Som et biprodukt, lager vi også en digital sangbok som stadig blir større. Derved kan du ha en kombinert noteperm og musikklærer tilgjengelig på mobiltelefonen eller nettbrettet ditt.
les mer...


Kor-reality med ØremaZZørene

Blandakoret ØremaZZørene i Trondheim skal holde veldedighetskonsert i slutten av mai. I forberedelsen til konserten har de laget en egen reality-serie som du kan følge den nærmeste tiden.
les mer...


Akademisk kortreff 14.-16. April i Oslo

"Lad oss virvle velkomstsangen" synger de store norske universitetskorene når de samles til sang, konserter, fest og fellesskap i Oslo. I år er det Den norske Studentsangforening og Kvindelige Studenters Sangforening som står for arrangementet.