Digitale stemmer var et kurstilbud i regi av Norsk sangerforum denne helga.

Vellykket dirigentkongress

19.01.2016 12:42 Skrevet av

Fredag 8. januar til søndag 10. januar inviterte organisajonene i Koralliansen til fem parallelle dirigentkurs i Stjørdal. Fredag 8. januar ble det også arrangert nasjonal konferanse om dirigentutvikling.

Fredagens konferanse samlet representanter fra utdanningsinstitusjoner og kororganisasjoner i tillegg til blant annet Kulturdepartementet, Norsk kulturskoleråd, Musikkens studieforbund, Kirkerådet og Norsk musikkråd. Konferansen ble ledet av tidligere kulturminister Anne Enger, og under oppsummeringen oppfordret hun Koralliansen til å opprette en nasjonal arbeidsgruppe for å stimulere til en samordnet dirigentutvikling.

Fredag kveld ankom kunnskapstørste dirigenter fra hele landet til det som skulle bli historiens største dirigentkongress. Fem parallelle kurs ble gjennomført i regi av Koralliansens samarbeidende organisasjoner. I tillegg til grunnleggende dirigentkurs på to nivåer, ble det avholdt kurs i barne- og ungdomskormetodikk og -stemmepleie, digitale hjelpemidler til innstudering av musikk, metodikk i amatørkor og repertoarkunnskap. Instruktører var hentet inn fra både inn- og utland.

Cantando musikkforlag og Norsk korsenter hadde noteutstillinger gjennom hele helga.

De organisasjonene som samarbeidet om konferansen og kurstilbudene var Norsk sangerforum, Norges kirkesangforbund, Norsk sangerforbund, Ung i Kor og Foreningen norske kordirigenter - FONOKO.


Garda sangfestival 2017

I samarbeid med Escape travel inviterer vi igjen til festival for korsangere fra Norge i september 2017. Du kan delta sammen med koret ditt, men festivalen egner seg like godt for individuelle sangere, så om du har lyst til å reise alene, eller sammen med en mindre gruppe, har du samme muligheten. Festivalen vår foregår i den lille byen Garda som ligger ved Gardasjøen mellom Milano og Venezia i Nord-Italia.
les mer...


Vellykket dirigentkurs i Østfold

10 ivrige kursdeltakere gjennomførte første del av "Modulbasert dirigentopplæring".
les mer...


Vellykkede festivaler i Italia

Hundrevis av sangere fra hele Norge har opplevd intense dager med sang fra morgen til kveld i idylliske omgivelser ved Gardasjøen, nord i Italia. Sangerforum har bestemt å gjenta suksessen neste år.
les mer...


Ny Korstrategi

I fjor høst inviterte Kulturdepartementet kororganisasjonene til innspillsmøte etter at kulturkomiteen på Stortinget hadde bedt om en "helhetlig plan for korutvikling".
les mer...


Kulturalliansen vil styrke kulturfrivilligheten

Mandag 5. september ble Kulturalliansen stiftet av 30 organisasjoner. En arbeidsgruppe har i løpet avet års tid utredet grunnlaget for en ny sammenslutning for det frivillige kulturfeltet. Målsetningen er å skape større innflytelse i kulturpolitikken. Norsk sangerforum er blant de 30 stifterne.
les mer...


Få tilgang til vår digitale sangbok

Norsk sangerforum sin samling av noter på nettet er fritt tilgjengelig for alle som har lyst til å bruke dem. Slik finner du fram via datamaskinen din.
les mer...


The SMIA Songbook

SMIA (Sang og Musikk i Asylmottak) er et landsomfattende prosjekt i regi av Musikkens studieforbund. Norsk sagnerforum skal lage en digital sangbok for prosjektet.
les mer...


Økt driftstilskudd til de landsomfattende musikkorganisasjonene

Kulturandelen av Norsk Tipping AS sitt overskudd fra 2015 ble fordelt fredag 17. juni og tilskuddet til de landsomfattende musikkorganisasjonenes drift og aktiviteter ble tilgodesett med en økning på 2 millioner.
les mer...


Ny støtteordning for arrangering av musikkverk

NOPA har lenge sett behovet for en tilskuddsordning for arrangering av musikkverk. Styret har nå vedtatt at det skal innføres en slik ordning og første søknadsfrist er 1. juni.
les mer...


Norsk sangerforum gir deg en virtuell sangbok

Norsk sangerforum samarbeider med teknologiselskapet MuseScore om å utvikle hjelpemidler for sangere. Som et biprodukt, lager vi også en digital sangbok som stadig blir større. Derved kan du ha en kombinert noteperm og musikklærer tilgjengelig på mobiltelefonen eller nettbrettet ditt.
les mer...


Kor-reality med ØremaZZørene

Blandakoret ØremaZZørene i Trondheim skal holde veldedighetskonsert i slutten av mai. I forberedelsen til konserten har de laget en egen reality-serie som du kan følge den nærmeste tiden.
les mer...


Akademisk kortreff 14.-16. April i Oslo

"Lad oss virvle velkomstsangen" synger de store norske universitetskorene når de samles til sang, konserter, fest og fellesskap i Oslo. I år er det Den norske Studentsangforening og Kvindelige Studenters Sangforening som står for arrangementet.
les mer...


Norsk sangerforum vil lære mer om korenes øvingslokaler

Vi vil vite mer om lokalene dere øver i. Derfor inviterer vi alle medlemmene våre til å besvare noen få spørsmål. Blant besvarelsene trekker vi ut tre kor som får en profesjonell akustikkmåling av øvingslokalet sitt.
les mer...


Landsmøte 2016

Vi ønsker velkommen til landsmøtet i Norsk sangerforum som foregår på Sundvolden hotell i Hole, Buskerud søndag 24. april. Tradisjonen tro, arrangerer vi en fagkonferanse dagen før, dvs. lørdag 23. april.
les mer...


"Kulturfordel" er lansert

Norsk musikkråd lanserte i dag sitt nye fordelsprogram for alle medlemmer, Kulturfordel. Hanne Kolstø sto for musikken og flere av samarbeidspartnerene stilte opp med infostand, konkurranser og premier.
les mer...


Koralliansen er utvidet

(Oslo 18. januar 2016) Alle kororganisasjonane i Noreg og dirigentorganisasjonen FONOKO har i dag underteikna ein samarbeidsavtale under namnet Koralliansen. Dermed har korfeltet no eit slagkraftig samarbeidsforum som representerer til saman 66 000 medlemmar
les mer...


Momskompensasjon for 2014

Norsk sangerforum har mottatt momskompensasjon for 2014