Festivalkor på Kongsberg jazzfestival

Norsk sangerforum og Kongsberg jazzfestival slo seg sammen for å lage et festivalkor under årets festival. Prosjektet ledet fram til en konsert på festivalens avslutningsdag hvor koret sang sammen med Drammen storband. 

Koret mitt!

Her kan du lese et temahefte om å drifte koret ditt. Har du et styreverv i koret, kan dette være nyttig for deg. 

Noter for svaksynte

Norsk sangerforum har laget en veiledning i å lage lettleste noter for svaksynte sangere. Veiledningen finnes som gratis e-bok.

Kopinor-avtalen for Norsk sangerforum

Gjennom Kopinor-avtalen kan dere ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente tillatelse fra hver enkelt. Dere velger selv om dere vil tegne en slik avtale. Kostnadene for koret er et årlig vederlag på 168,56 kr i grunnbeløp, i tillegg til 30,47 kr per aktive medlem (sanger) i koret. Beløpene er for 2018, og vil bli prisjustert i årene som kommer. Kor som tegner en slik avtale vil bli fakturert for det sammen med medlemskontingenten vår. 

Bli med oss til Europa Cantat Tallinn

Hvert tredje år siden 1961 har Europa Cantat-festivalene samlet tusenvis av sangere og dirigenter fra hele Europa. 27. juli til 5. august 2018 kan du få en uforglemmelig opplevelse på festivalen som denne gang arrangeres i Tallinn, Estland. Du kan reise dit sammen med koret ditt, dra sammen med en gruppe sangere, eller du kan reise alene. Du kan delta på hele festivalen, eller du bare noen få dager - det velger du selv. 

Trenger du ny inspirasjon som kordirigent?

Koralliansen setter nå i gang en satsing på dirigenter. Et av tiltakene er å starte en mentorordning. Ordningen går ut på at du som dirigent blir fulgt opp av en kompetent og erfaren kordirigent (en mentor) gjennom ett år (høsten 2017 og våren 2018). Dersom du er interessert i å være med på en slik ordning, så ønsker vi tilbakemelding nå. Foreløpig ønsker vi bare å lodde interessen i de ulike deler av landet. Tilbakemeldingen du gir nå er derfor ikke forpliktende.

Ny stipendordning for dirigenter

Koralliansen har fra 2018, som del av sin dirigentsatsing, opprettet en stipendordning for kordirigenter. 

Momskompensasjon til jul!

I dissse dager har Norsk sangerforum fordelt nesten 3 millioner kroner til våre medlemskor.

Mentorordning

Sju mentorer er klare for å dere et løft. Søknadsfristen er 1. september.

TONO-avtale fremforhandlet

TONO-avtalen for utøverlag i 2018 og 2019 er nå signert. Avtalen gjelder for Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner og andre nasjonale musikkorganisasjoner.

Billettsystem for medlemmer

Som medlem av Norsk sangerforum er dere også medlemmer av Norsk musikkråd som har inngått en rammeavtale med Hoopla billettsystemer, en aktør som mange kjenner til fra før. Avtalen gjør det lettere og billigere å avvikle arrangementer, med promotering og teknisk tilrettelegging for salg av billetter.

Stor satsing på kordirigenter

Koralliansen setter nå i gang et storstilt kompetanseløft på kordirigenter i Norge. Det settes i gang 17 ulike kurs rundt i landet og en mentorordning der dirigenter får oppfølging av erfarne kolleger.

Lav medlemskontingent

Kontakt oss

Norsk sangerforum
Telefon: 63 81 53 65
E-post: sangerforum@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART