Nyheter  Torsdag 24. oktober 2019

Romerike sangfestival 2020

25. april 2020 arrangerer vi igjen festival for medlemskorene våre.

Romerike sangfestival

Skjetten Dur & Moll på Romerike sangfestival 2019.

I 2019 arrangerte vi for første gang Romerike sangfestival. Det skjedde i kulturhuset i Gjerdrum. Nå er vi i gang med å planlegge en ny festival samme sted. Lørdag 25. april 2020 blir det en ny festival, som også denne gangen foregår i Gjerdrum kulturhus. Alle medlemskor i Akershus sangerforum vil få en formell invitasjon, men det er begrenset med plasser, så sett av datoen allerede nå hvis dere ønsker å delta.

På festivalen synger korene konserter, og det er mulig å bli med på en sangerfest på kvelden for alle som ønsker det.

Vi sender invitasjon til alle medlemskorene så snart det er mulig å melde seg på, og håper å se og høre deg på Romerike sangfestival 2020.