Norsk sangerforum i Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal har medlemskorene våre valgt å ikke etablere et eget regionalt ledd. Men medlemskorene våre i fylket arrangerer stadig kurs og stevner som du kan delta på. Møre og Romsdal musikkråd har et kontor som betjener medlemmene våre i fylket.

Møre og Romsdal musikkråd