MEDLEMSFORDELER

Meld koret inn i Norsk sangerforum

Norsk sangerforum har på vegne av og for sine medlemmer inngått enkelte gunstige samarbeidsavtaler.

Norsk sangerforum gir mye for pengene

Det er billig å være medlem av Norsk sangerforum. Medlemskontingenten er lav. Vi vil at dere skal bruke korets penger på deres egen lokale aktivitet, og at kassereren deres først og fremst skal konsentrere seg om å synge.

Gode medlemsfordeler i Norsk sangerforum

Last ned fil med oversikt over medlemsfordelene i Norsk sangerforum. Noen av de viktigste er beskrevet nedenfor.
Ved å laste ned oversikten nedenfor, vil du få en kort samle-oversikt over NSF's medlemsfordeler.

/share/mime/48/pdf.png Medlemsfordeler
(enkelt-og-greit-for-koret-ditt-oppdatert.pdf, 328kB)

Tilgang til økonomiske tilskuddsordninger

En av fordelene med medlemskap i Norsk sangerforum er tilgang til flere tilskuddsordninger gjennom oss. dette gjeler bl.a. Voksenopplæringsmidler, Momskompensasjon og frifond. Mer om dette finner du under menypunktet TILSKUDD.

Lav medlemskontingent - god service

Norsk sangerforum har en meget lav medlemskontingent, noe som kommer korene direkte til gode. Selv om kontingenten er bare kr 95,- pr medlem pr år har vi et fulltids sekretariat som korene kan kontakte for å få svar på spørsmål av forskjellig art, og ellers gir korene den service de ønsker. Enkelte distriktsledd har i tillegg en liten kontingentandel som går til distriktet for å kunne gi lokal service og lokale tilbud til korene.

TONO-avtalen

En av fordelene ved å være medlem av musikklivets paraplyorganisasjon NMR er muligheten til felles forhandlinger. TONO sa i 2001 opp alle avtaler med musikkorganisasjonene, og sammen med i alt 22 av musikkrådets medlemsorganisasjonene har musikkrådet utarbeidet en avtale med TONO som så er tilpasset Norsk sangerforums medlemmer. Avtalen gjelder fra 1. januar 2002.

NSF's HEDERSTEGN

Norsk sangerforum har hederstegn som kan tildeles etter 25 og 40 års trofast kormedlemskap, og et hederstegn som kan tildeles etter spesielt god innsats for korvirksomhet på regionalt og nasjonalt nivå.

Retningslinjer og søknad kan lastes ned under denne artikkelen.

Cantando

Norsk sangerforum har en meget gunstig samarbeidsavtale med et av Norges ledende noteforlag, Cantando musikkforlag AS. Gjennom denne får korene kjøpt noter med store rabatter, og Cantando har også en garantiklausul som garanterer at koret får refundert mellomlegget dersom dere finner samme utgivelse billigere et annet sted.

Forsikring

Orientering om vår frivillige forsikringsordning med IF... forsikring

Vi har inngått en felles forsikringsavtale med If, prisen er kr 35,- pr medlem og dekker både ulykkesforsikring og effekter. Avtalen er frivillig for korene, men hele koret må meldes inn i ordningen hvis dere velger forsikring. Det gis også rabatt på tilleggsforsikringer. Det er utarbeidet en egen info om forsikringsordningen.

Lav medlemskontingent

Kontakt oss

Norsk sangerforum
Telefon: 63 81 53 65
E-post: sangerforum@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART