Valg 2015

I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalgkampen i 2015, har Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, i samarbeid med musikkorganisasjonene i Norge, initiert en kampanje for å sikre fritidsmusikklivet en plass i partienes programmer.

Nå er det musikklivets valgkamputspill for 2015 klart. Som varslet er innholdet denne gang LOKALER TIL MUSIKKFORMÅL og ET ENKLERE LIV FOR DET LOKALE MUSIKKLIVET.

Nedenfor finner dere informasjon og dokumenter som dere kan bruke.

.

Kommune- og fylkestingvalget 2015 - musikklivets felleskampanje

Her finner du det felles materiellet som musikklivet har utviklet til kommune- og fylkestingvalget 2015.

Les mer om

Lokaler til musikkformål

Gode konsert- og øvingslokaler er helt sentralt for et velfungerende musikkliv. Her finner du gode lenker, konkrete råd og mye annet nyttig om gode lokaler. Les mer på musikklokaler.no

Utvalg for musikklokaler har utarbeidet en veiledning til hjelp i arbeidet med registrering, vurdering og utbedring av lokaler til musikkformål i kommunen. Les veiledningen her

Et enklere liv

Det lokale musikklivet drives av ildsjeler, men det kan være lett å bli frustrert av gale regler, søknadssystemer, offentlige krav og forordninger. I den forbindelse har vi laget et støttenotat, "Enklere og bedre hverdag for det lokale musikklivet". Her finner du en rekke eksempler på hvordan kommunen kan og bør legge til rette for at kor, korps, orkestre, band osv i størst mulig grad skal få bruke sine ressurser på musikkaktiviteter, og ikke søknadsskriving, rapportering mm.

/share/mime/48/pdf.png Kortinfo nr 4: Enklere og bedre hverdag for det lokale musikklivet
(4-enklere-og-bedre-liv-for-det-lokale-musikklivet.pdf, 438kB)