Styrearbeid

Styrearbeidet i lag og foreninger kan ha mange former, og bør tilpasses lokale behov.

Ofte er arbeidsform og systemer basert på tradisjon, og mange er med uten å stille store krav til struktur.

Nedenfor finner du noen tips til styrearbeid som kan være nyttige for å gjøre det mer rasjonelt og være tids- og frustrasjonsbesparende.

/share/mime/48/pdf.png Tips om styrearbeid
(styrearbeidet.pdf, 36kB)