Samarbeidsavtale med kommunen

For å klargjøre roller og oppgavedeling mellom kommunen og rådet, kan det være fornuftig å sette opp en avtale. Målsettingene er gjerne felles, men av og til kan det være godt å formalisere hva en skal samarbeide om og hvordan det skal gjøres.

Samarbeid med kulturskolen

Kulturskolen skal i følge Kulturskolerådets forslag til forskrift for skoleslaget, være: