Valg 2011

Nå er det lokale musikklivets valgkamputspill for 2011 klart. Som varslet er innholdet denne gang LOKALER TIL MUSIKKFORMÅL.

Nedenfor finner dere Informasjon og dokumenter som dere kan bruke.

Vi håper at dere kan spre dette så raskt som mulig,

 

De fleste partiene er nå midt inne i programskriveprosessen - og det er viktig å komme på banen raskt. Bruk alle kontakter dere måtte ha - dette er en vinnersak for oss, og hvis vi får lagt inn "våre" setninger i partiprogrammene nå står vi utrolig mye sterkere rustet til å arbeide lokalt kommende fire år.

 

Konkret tips - finn adressene til alle partiene i kommunen, bruk vedlagte dokument som mal, og tilpass litt til hvert parti/lokale forhold. Husk å oppgi egen kontaktinfo - tlf/e-post, slik at partiet lett får tak i deg.

 

Evt illustrasjonsbilder til pressemelding kan hentes her...

 

Spør evt fylkesmusikkrådet om hjelp - LYKKE TIL!

/share/mime/48/pdf.png Informasjon til det lokale musikkrådet
(folgebrev-lokmr.pdf, 229kB)

/share/mime/48/pdf.png Akustikk i rom
(_akustikk-i-rom-artikkel.pdf, 358kB)

/share/mime/48/msword.png Mail for innspill til partilagene i kommunen
(valgprograminnspill-2011_kommune.docx, 348kB)

/share/mime/48/pdf.png 6 Lobbyråd
(6-lobbyrad.pdf, 38kB)