Oppgaver

De lokale musikkrådene er selvstendige lokale organisasjoner. Der er også lokalledd av Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådet.

Alle lokale musikkråd bør ha en arbeidsplan som sier hva musikkrådet skal arbeide med, og arbeidsplanen er avhengig av lokale forhold. En arbeidsplan kan omfatte kun en sak, eller kan omfatte mange viktige saker for det lokale musikklivet.

Handlingsplan og arbeidsplan

De lokale musikkrådene er selvstendige lokale organisasjoner samtidig som de er en del av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

Innflytelse

Det å arbeide for at musikkrådet får størst mulig innflytelse i kommunen er en hovedoppgave for alle musikkrådene. Denne innflytelsen brukes til å nå fram med musikklivets behov for lokaler og bedrede rammevilkår i kommunen.

Musikk blir bedre i gode lokaler

I de fleste kommuner er arbeidet med lokaler for musikkformål ett av musikkrådets mest sentrale oppgaver.

Rammebetingelser

FELLES MÅL 3:
"RAMMEBETINGELSER FOR DE LOKALE MUSIKKLAGENE"

Aktiviteter i regi av det lokale musikkrådet

Musikkrådet er den naturlige aktør og samarbeidspart for å gjennomføre større konserter, festivaler, seminarer og kurs i kommunen, spesielt der deltakerne og målgruppen kommer fra flere musikksjangre.