Kortinfo

KORT, OVERSIKTLIG OG INSPIRERENDE

Nedenfor finner du en serie kortinfo for lokale musikkråd/kulturråd mm. Noen av kortinfoene er ganske så enkle oversikter, andre er noe mer dyptpløyende veiledninger, og enkelte har vedlegg. Kortinfoer i form av maler som krever lokal tilpasning ligger også som nedlastbar Word-fil for lokal tilpasning.

Vi anbefaler kortinfo nr 2, 11, 12, 13 og 14 som ei «startpakke» hvis du skal etablere et lokalt musikkråd/kulturråd.

Vi har enda flere kortinfoer på gang – følg med her på www.musikk.no/lokmr

/share/mime/48/pdf.png 1 Starthjelp for tillitsvalgte (eksempel: Møre og Romsdal)
(starthjelp-fylkesmusikkrad-2012-more-og-romsdal.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png 2 Lokalt musikkråd - et redskap for økt innflytelse og bedre aktiviteter
(2-lokalt-musikkrad-et-redskap-for-okt-innflytelse-og-bedre-aktiviteter.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png 3 Nettside for lokalt musikkråd
(3-nettside-for-lokalt-musikkrad.pdf, 503kB)

/share/mime/48/pdf.png 4 Enklere og bedre hverdag for det lokale musikklivet
(4-enklere-og-bedre-liv-for-det-lokale-musikklivet.pdf, 438kB)

/share/mime/48/pdf.png 5 Lokalt kulturpolitisk arbeid
(5-lokalt-kulturpolitisk-arbeid.pdf, 320kB)

/share/mime/48/pdf.png 6 Nettressurser i det lokale arbeidet
(6-nettressurser-i-det-lokale-arbeidet.pdf, 445kB)

/share/mime/48/pdf.png 7 Tjen penger - bli synlig! Vær synlig - tjen penger!
(7-tjen-penger-bli-synlig-var-synlig-tjen-penger-.pdf, 508kB)

/share/mime/48/pdf.png 8 Akustikk - med og motspiller
(8-akustikk-med-og-motspiller.pdf, 846kB)

/share/mime/48/pdf.png 9 Informasjonsbrev til kommunen
(9-informasjonsbrev-til-kommunen.pdf, 335kB)

/share/mime/48/msword.png 9 Informasjonsbrev til kommunen redigerbart
(9-informasjonsbev-til-kommunen-redigerbart.docx, 14kB)

/share/mime/48/pdf.png 10 NMR og MSF
(10-nmr-msf-0908-2017.pdf, 406kB)

/share/mime/48/pdf.png 11 Mønstervedtekter for lokale musikkråd
(11-monstervedtekter-for-lokale-musikkrad.pdf, 263kB)

/share/mime/48/msword.png 11 Mønstervedtekter for lokale musikkråd
(11-monstervedtekter-for-lokale-musikkrad.docx, 19kB)

/share/mime/48/pdf.png 12 Styrearbeid i lokale musikkråd mm.
(12-styrearbeid-i-lokale-musikkrad-mm.pdf, 367kB)

/share/mime/48/pdf.png 13 Valgkomiteen
(13-valgkomiteen.pdf, 324kB)

/share/mime/48/msword.png 13 Valgkomiteen
(13-valgkomiteen.docx, 418kB)

/share/mime/48/pdf.png 14 Strategi og handlingsplan
(14-strategi-og-handlingsplan.pdf, 369kB)

/share/mime/48/pdf.png 15 Samarbeidsavtaler med kommunen og kulturskolen
(15-samarbeidsavtaler-med-kommunen-og-kulturskolen.pdf, 305kB)

/share/mime/48/msword.png 15 A Mal for samarbeidsavtale med kommunen
(15-a-mal-for-samarbeidsavtale-med-kommunen.docx, 51kB)

/share/mime/48/msword.png 15 B Mal for samarbeidsavtale med kulturskolen
(15-b-mal-for-samarbeidsavtale-med-kulturskolen.docx, 23kB)

/share/mime/48/pdf.png 16 Mediehåndtering
(16-mediehandtering.pdf, 351kB)