Hva er et lokalt musikkråd

Det lokale musikkrådet er Norsk musikkråds, Musikkens studieforbunds og fylkesmusikkrådenes lokale organisasjonsledd. Et lokalt musikkråd er en samenslutning av musikklagene i kommunen, og er et felles talerør for musikklagene i kommunen overfor politikere og myndigheter.

Musikkrådet skal arbeide for best mulige forhold for musikklagene og de musikkinteresserte i kommunen, for alle musikksjangre.

Musikkrådene arbeider med forhold knyttet både til øving (lokaler, utstyr, tilgjengelighet, pris) og til konserter (lokaler, utstyr, pris, markedsføring).

De fleste musikkråd arrangerer også konkrete fellestiltak, kurs, konserter, konsertserier ol - og bidrar også i kommunens kulturuker, 17.mai-arrangementer ol.

Arbeidet er frivillig, i enkelte kommuner bidrar kommunen med økonomi slik at det musikkrådet kan ha lønnet sekretær eller konsulent.

Godt fungerende lokale musikkråd hjelper både musikklagene og kommunen.