Det lokale musikkrådet

Det lokale musikkrådet er en viktig del av det organiserte musikklivet i Norge. De aller fleste musikkorganisasjonene er samlet i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, men lokalt kan ALLE musikklagene være medlemmer. Hensikten er å samle HELE det lokale musikklivet i en felles organisasjon. Da fungerer det best.

Musikklivet og Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund er stort sett organisert på samme måte som de andre store nasjonale paraplyorganisasjonene i Norge, som Norges Idrettsforbund og Landsrådet for Norske Barne- og Ungdomsorganisasjoner.

Det lokale musikkrådet samler alle lokale musikklag i en og samme organisasjon. Dette er viktig, for da kan man snakke med en stemme og gjennomføre saker ut fra den prioritering musikklivet selv ønsker.


Organisasjonskart