Oppsummering fra lokMR konferanse 2017: Det offentlige som ressurs for det frivillige - Det frivillige som resssurs for det offetlige

Årets konferanse for lokale musikkråd ble arrangert helga 15. - 17. september på Hurdalsjøen hotell og konferansesenter.
Dialog og muligheter - ønsker og forventninger – nytte og behov..,

/share/mime/48/pdf.png Norges Musikkommune - Eline Moe Melgalvis
(norges-musikkommune.pdf, 808kB)

/share/mime/48/pdf.png Frivillighetens plass i fremtidens kommune - Tor Henrik Solhei
(frivillighetens-plass-i-fremtidens-kommune.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Frivillige lags plass i den moderne frivillighetspolitikken - Jon G. Olsen
(2017_lokmr_nyfrivillighet.pdf, 296kB)

/share/mime/48/pdf.png Kulturskolen som lokalt resuurssenter - Ingvild Aas
(kulturskolen-som-lokalt-resuurssenter.pdf, 324kB)

/share/mime/48/pdf.png Krafttak for sang - Jarle Flemvåg
(presentasjon.kfs.-nmr.-16.09.2017.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Lokale til musikkformål - Jon G. Olsen
(2017_lokmr_lokalertilmusikkformal.pdf, 4MB)