Innmelding

Hvis du vil ha utskrift av skjemaet må du skrive ut før du trykker på "Send inn"-knappen.
Når du trykker på "Send inn" får du en kopi av opplysningene sendt til din e-postadresse.
Du kan også skrive ut innmeldingsskjema på papir, se nederst på siden.

Skriv inn antall kvinner + antall menn = total, f.eks.:
12 kvinner + 17 menn = 29 totalt
" /> Kor der minst 1/3 av medlemmene er under 26 år er berettiget til FRIFOND-tilskudd.


 .

KONTAKTOPPLYSNINGER FOR INNEVÆRENDE ÅR

" />

.

.

/share/mime/48/msword.png Innmeldingsskjema
(nsf-innmeldingsskjema.doc, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Innmeldingsskjema
(nsf-innmeldingsskjema.pdf, 57kB)

Lav medlemskontingent

Kontakt oss

Norsk sangerforum
Telefon: 63 81 53 65
E-post: sangerforum@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART