Hvor har vi kontor?

Hedmark og Oppland musikkråd leier kontorlokaler i Hamar kulturhus.

Besøksadresse: Torggt 100, HAMAR

Trond Eklund Johansen

Foto: Markus Søgård

Trond Eklund Johansen er daglig leder for Hedmark og Oppland musikkråd, og ble ansatt i 1996.

Han er utdannet instrumentalpedagog (basstrombone) og dirigent, har bakgrunn fra kulturskole og lang erfaring som dirigent/instruktør i det frivillige musikklivet.

Trond representerer Musikkens studieforbund i Voksenopplæringsforbundets (VOFOs) styre og er vara for ansattes representant i Musikkens studieforbunds styre.
Han er også medlem i Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler, og måler akustikk i musikklokaler.

Solveig Rønningen

Solveig Rønningen er fagkonsulent i musikkrådet i 50% stilling. En del av stillingen disponeres av VOFO Hedmark, der hun fyller funksjonen som regionkonsulent. Fra 1.4.2016 er hun også daglig leder for Kirsten Flagstad-festivalen. Mandag og tirsdag jobber hun primært for oss, og onsdag-torsdag for festivalen. Fredager deles etter behov.

Solveig er utdannet musikkpedagog, med fløyte som hovedinstrument, og har bakgrunn bl.a. som lærer og rektor i kulturskole, dirigent for korps, og kom til oss fra stillingen som daglig leder i Norske Festivaler.

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Hedmark og Oppland musikkråd
Telefon: 400 36 425
E-post: ho@musikk.no

Torggata 100, 2317 HAMAR
(Hamar kulturhus)

VIS KONTAKTSKJEMA