Velkommen til Finnmark sangerforum

På sidene våre finner du informasjon om hvem vi er, hva vi gjør og annet som forhåpentligvis kan være av interesse.

Finnmark sangerforum er et distriktsforbund av Norsk sangerforum, et regionalt forbund for kor som er medlem i Norsk sangerforum. Vi prøver å være et bindeledd mellom korene våre og holder også kurs, felleskonserter og andre aktiviteter for medlemskorene. Dersom du har forslag til aktiviteter bare ta kontakt.

Momskompensasjon 2015

Alle kor og vokalgrupper som er frivillige organisasjoner og medlemmer av Norsk sangerforum kan motta momskompensasjon gjennom oss. Det eneste dere trenger gjøre er å sende oss regnskapet deres for 2014 innen 1. mai. Alt annet ordner vi.