I store deler av landet har medlemskorene opprettet regionale nettverrk, dette er Norsk sangerforums dirstriktsledd. Aktiviteten og tilbudene varierer fra distrikt til distrikt, alt etter medlemskorenes ønsker og behov, og distriktsleddets økonomiske muligheter - bl.a. tilskudd fra fylkeskommunen.

Alle distriktsleddene ledes av et frivillig valgt styre fra medlemskorene, noen har også en større eller mindre ansattresurs.

Akershus sangerforum
Trondheimsveien 50E, 2007 KJELLER. Tlf 6381 5365. e-post akershus@musikk.no

Finnnmark sangerforum
Pb 126, 9811 Vadsø. Tlf 7895 3120. finnmark.sangerforum@musikk.no

Hedmark og Oppland sangerforum
Kontakt: Arne Moseng. Tlf 907 86 771, epost arnemos@frisurf.no

Rogaland sangerforum
epost rogaland.sangerforum@musikk.no

Troms sangerforum
Kontakt: Troms musikkråd, 7765 5900, epost troms.sangerforum@musikk.no

Trøndelag sangerforum
epost trondelag.sangerforum@musikk.no

Østfold sangerforum
epost petter.sparen@gmail.com

Lav medlemskontingent

Kontakt oss

Norsk sangerforum
Telefon: 63 81 53 65
E-post: sangerforum@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART