Oversikt over styret i Akershus sangerforum

Leder

Kate Wattengård  kateliberg@yahoo.no
Styremedlem Wenche Majorsæter wenchemajor@gmail.com
Styremedlem Bente Irene Johnsrud bjo@gyldendal.no
Styremedlem Kari Østlid kari.ostlid@gmail.com
Styremedlem Ole Emil Holth ole@packard.no
Styremedlem Mads Sandvold sandvoldmads@gmail.com
1. varamedlem Christian Kierulf christian.kierulf@gmail.com
2. varamedlem Olav Kosi olavkosi@gmail.com
3. varamedlem Håkon Stenberg  haakoste@online.no

Kontakt oss

Akershus sangerforum
Trondheimsveien 50 E - 2007 Kjeller
Tlf. 63 81 53 65
Org.nr.9712 68 034
Kontonr. 1607 55 58221

Facebook

www.sangerforum.no/akershus
akershus@musikk.no

Leder: Kate Wattengård
E-post: kateliberg@yahoo.no

VIS KONTAKTSKJEMA